Aktuellt i Kronoberg

En remisskö till båda sjukhusen

Innehållet gäller Kronoberg

Om det finns indikationer på att du behöver opereras, får du en remiss till ett första mottagningsbesök där en specialist bedömer ditt vårdbehov. I Kronoberg har vi en gemensam remisskö för båda sjukhusen.

Det innebär att du kommer bli kallad till ett första mottagningsbesök på antingen Centrallasarettet Växjö eller Lasarettet Ljungby, beroende på vilket sjukhus som har kortast kötid till den specialitet du ska träffa. Du kommer också, i största möjliga mån, opereras på samma ort som det första mottagningsbesöket. Enligt vårdgarantin ska du få komma till ett första mottagningsbesök inom 90 dagar från att du har fått en remiss.

Till toppen av sidan