Aktuellt i Kronoberg

Kronobergare trygga med sin barnmorska

Innehållet gäller Kronoberg

433 kvinnor i Kronobergs län har hittills delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården i Graviditetsenkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Den nationella Graviditetsenkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022. Vi vill uppmana dig som är gravid att svara på enkäterna och dela med dig av dina erfarenheter. Enkäten besvaras via 1177.se vid tre tillfällen: i graviditetsvecka 25, när kvinnan fött barn för cirka åtta veckor sedan och när kvinnan fött barn för cirka ett år sedan. Graviditetsenkäten ger blivande och nyblivna mammor en röst och en möjlighet att påverka vården.

De resultat som redovisats efter de fyra första månaderna med enkäten visar att 93 procent av gravida kvinnor i Kronobergs län är trygga med sin barnmorska och har fått det stöd de önskat. De upplever även att de till stor del fått vara delaktiga i planering och beslut som rör graviditeten. Enkätsvaren visar även att 81 procent anser att vården tillgodosett deras behov under graviditeten.

Till toppen av sidan