Aktuellt i Kronoberg

Kallelser till mammografi i Ljungby och i Växjö

Innehållet gäller Kronoberg

För att komma ifatt med hälsoundersökningar med mammografi kommer kvinnor i Kronoberg bli kallade till antingen Ljungby eller Växjö, oavsett var i länet du bor. Under tiden satsningen pågår finns det begränsad möjlighet till ombokning av sin undersökning, därför uppmanar Region Kronoberg att alla kvinnor försöker komma på sin bokade tid i Ljungby eller i Växjö.

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för att ingen kvinna ska behöva vänta längre än nödvändigt. För den enskilda kvinnan innebär satsningen att du blir kallad till antingen Ljungby eller Växjö, oavsett var i länet du bor.

Fakta om hälsoundersökning med mammografi

  • I Kronoberg kallas alla kvinnor i åldrarna 40-74 år med cirka 20 månaders mellanrum till hälsoundersökning med mammografi. Besöket är gratis.
  • Syftet med de regelbundna undersökningarna är att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Bröstcancer är en av de av de vanligaste cancerformerna. Det finns goda möjligheter att bli frisk om cancertumören upptäcks tidigt.
  • Läs mer om mammografi
Till toppen av sidan