Aktuellt i Kronoberg

Jourläkarcentralen i Ljungby flyttar tillfälligt

Innehållet gäller Kronoberg

Hälso- och sjukvården måste i nuläget prioritera de svårast sjuka. Akutens och jourläkarcentralens lokaler och bemanning på Lasarettet Ljungby räcker inte för det akuta patientflödet, därför har beslut tagits om att tillfälligt flytta jourläkarcentralens verksamhet till Växjö. Akuta besök tas emot som vanligt.

Till jourläkarcentralen vänder du dig när du behöver vård som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar. Jourläkarcentralen har öppet kvällar 17-21 och helger 8-21.

Gör så här om du behöver vård på jourläkarcentralen:

  • Ring till jourläkarcentralen i Växjö, telefonnummer: 0470-58 78 00 för bedömning.
  • Du kommer att få prata med en sjuksköterska. Beroende på ditt tillstånd kan det bli aktuellt med ett videobesök (om du har möjlighet), bedömning via telefon eller ett fysiskt besök på jourläkarcentralen i Växjö.

Adress till jourläkarcentralen i Växjö:
Södra Järnvägsgatan 22, Växjö

Jourläkarcentralen Växjö

Till toppen av sidan