Aktuellt i Kronoberg

Hur blir du bemött i vården i Region Kronoberg?

Innehållet gäller Kronoberg

Just nu undersöker vi hur Kronobergs invånare upplever bemötande och kommunikation i hälso- och sjukvården.

Enkäten är helt anonym och de som står bakom enkäten ser inget om vem du är eller vilken mottagning du varit på. Resultaten från enkäten ska presenteras sammanställt, alla svar tillsammans och användas i fortsatt utvecklingsarbete för att stärka invånarens roll i hälso-sjukvården. Det finns inga rätt eller fel utan vi önskar att veta hur just du upplever det. Du får gärna svara på alla frågor men måste inte.

Enkäten är avslutad.

Tack för att du bidrar!

Till toppen av sidan