Aktuellt i Kronoberg

Höjt högkostnadsskydd

Innehållet gäller Kronoberg

21 december: Högkostnadsskyddsbelopp höjs i öppen och sluten hälso- och sjukvård 1 januari 2023.

Högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård höjs till 1 300 kronor.

Högkostnadsskyddet inom sluten hälso-och sjukvård höjs till 120 kronor per vårddygn om du blir inlagd på sjukhus.

Läs mer om avgifter i Region Kronoberg. 

Till toppen av sidan