Aktuellt i Kronoberg

För dig som besöker inneliggande anhörig

Innehållet gäller Kronoberg

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att införa ett antal åtgärder för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Kortfattat handlar restriktionerna om ökat skydd vid nära kontakter i vården samt återhållsamhet med besök hos inneliggande patienter.

Begränsat antal besökare för inneliggande patienter

Inneliggande patienter får ta emot två till tre besökare åt gången under utsatt besökstid. Du som besökare kommer få besvara frågor om symtom och ombes att hålla avstånd. Vid vård i livets slutskede kan undantag göras. Personalen kommer att använda sig av munskydd i patientmötet.

Var rädda om varandra

Restriktionerna är en försiktighetsåtgärd för att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal. Det finns i nuläget inga tankar på att införa fler restriktioner i vården eller i samhället i stort, men regionen skickar ändå en uppmaning till invånare i Kronoberg:

Genom att vaccinera dig mot covid-19 får du det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och genom att stanna hemma när du har symtom minimerar du risken att smitta andra. Var rädda om varandra i sommar!

Till toppen av sidan