Aktuellt i Kronoberg

Enklare att få hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa

Innehållet gäller Kronoberg

En väg in är ett telefonnummer som barn och unga från 6 till 17 år samt närstående kan ringa för stöd och rådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa.

Telefon: 0470-58 68 00

Ett gemensamt telefonnummer och en gemensam bedömningsenhet ska underlätta för barn och unga och deras närstående att nå vården. Den nya enheten En väg in ger råd och stöd och lotsar till rätt vårdnivå.

Tillsammans med sjukvårdspersonal kommer ni fram till nästa steg. Det kan innebära en remiss till barn- och ungdomshälsan eller barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Det kan också leda till en annan typ av vård eller rådgivning.

En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa mottagning

Till toppen av sidan