AKTUELLT I KRONOBERG

Enklare att få hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa

Innehållet gäller Kronoberg

Ett gemensamt telefonnummer och en gemensam bedömningsenhet ska underlätta för barn och unga och deras närstående att nå vården. Den nya enheten En väg in ger råd och stöd och lotsar till rätt vårdnivå. Sjukvårdspersonal svarar och tillsammans kommer ni fram till nästa steg. Det kan innebära en remiss till barn- och ungdomshälsan eller barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Det kan också leda till en annan typ av vård eller rådgivning. Barn och unga mellan 6 och 18 år samt närstående kan ringa telefonnummer 0470 58 68 00.

Till toppen av sidan