Aktuellt i Kronoberg

Dosintervall förlängs till 7 veckor från och med 31 maj

Innehållet gäller Kronoberg

För Moderna och Pfizers covid-19-vaccin förlängs intervallet mellan doserna med en vecka med start från och med 31 maj.

Du som redan blivit vaccinerad eller ska vaccineras vecka 21 påverkas inte av detta. Den tid du får för dos 2 kommer att vara enligt nuvarande 6-veckorsintervall.

Du som ska vaccineras från och med vecka 22 kommer att få din tid för dos 2 sju veckor fram istället för sex veckor fram. Du behöver inte göra någonting.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förlängt intervall för att fler personer kan vaccineras med dos 1 snabbare och få ett bra skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Detta förväntas också ge en minskad smittspridning.

Till toppen av sidan