Aktuellt i Kronoberg

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

16 december: Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i slutenvården.

Inneliggande patienter får ta emot en till två besökare åt gången under utsatt besökstid. Vid vård i livets slutskede kan undantag göras. Personalen kommer att använda sig av munskydd i patientmötet.

– Vi har en kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 just nu. På 2–3 veckor har vi haft mer än en tredubbling av antalet fall i de grupper som provtas, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Till toppen av sidan