Tandvårdshjälpen: Vilket stöd har du rätt till?

Hitta tandvårdsstöden här

Genom att klicka på knappen i respektive tand kan du läsa om de olika ekonomiska stöd som finns och vem som kan vara berättigad till dem.

Förebyggande tandvård vid vissa sjukdomar 

En sjukdom som påverkar tandhälsan kan göra att du regelbundet behöver förebyggande tandvård. Vid vissa sjukdomar kan du få särskilt tandvårdsbidrag, STB, på 600 kronor per halvår som dras av på summan när du betalar för ditt tandvårdsbesök.

Särskilt tandvårdsbidrag kan du få om du till exempel har en sjukdom som ger frätskador på tänderna eller har nedsatt immunförsvar.

Läs här om du är berättigad till ekonomiskt stöd och hur du kan få det.

Tandvård vid sjukdom och funktionsnedsättning

Om du har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar kan du behöva mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller problem med att sköta munhygienen.

Om du har ett speciellt läkarintyg där din sjukdom och funktionsnedsättning beskrivs kan du ha rätt till tandvård till samma pris som vanlig sjukvård.

Läs här om du är berättigad till ekonomiskt stöd och hur du kan få det.

Tandvård som en del av en sjukdomsbehandling

Det finns sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av behandlingen. Det kan till exempel gälla om man ska genomgå en cancerbehandling och behöver vara infektionsfri inför den.

Om du behöver tandvård som en del av en sjukdomsbehandling kan du ha rätt att få denna till samma pris som vanlig sjukvård.

Läs här om du är berättigad till ekonomiskt stöd och hur du kan få det.

Tandvård vid stort omvårdnadsbehov

Har du stort omvårdnadsbehov i ditt dagliga liv kan du få tandvård som består dels av en munhälsobedömning och dels av själva tandvårdsbehandlingen, nödvändig tandvård

Om du har rätt till nödvändig tandvård får du den till samma pris som vanlig sjukvård.

Läs här om du är berättigad till ekonomiskt stöd och hur du kan få det.

Tandvård från 24 år

Från och med det år du fyller 24 år måste du i de flesta landsting och regioner börja betala för tandvård. Du har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag. Det allmänna tandvårdsbidraget gäller för de flesta behandlingar.

Du får också ett ekonomiskt stöd om du haft tandvårdskostnader på mer än 3 000 kronor inom ett år. Det kallas för högkostnadsskydd och stödet ökar ju större tandvårdkostnader du har.

Läs här om vad som gäller för tandvård från 24 år.

Tandvård under 24 år

Barn och ungdomar har rätt till nästan all tandvård utan att behöva betala för den till och med sista december det år de fyller 23 år. I några landsting eller regioner kan fri tandvård gälla även om du har fyllt 24 år. 

Läs här om vad som gäller för tandvård för barn och ungdomar.

Publicerad:
2013-02-07
Skribent och redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea

Illustratör:

Kärnhuset