Pulsåderbråck i hjärnans kärl

Ett pulsåderbråck innebär att en pulsåder har blivit utvidgad. Om bråcket brister kan man få en form av stroke. Hur det kommer att gå beror på hur stor blödningen är och vilken del av hjärnan som påverkas.

Du kan ha ett litet pulsåderbråck i hjärnans blodkärl utan att veta om det. Men om ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl växer kan det göra att känseln försvinner i delar av ansiktet och att synen försämras.

Om ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl spricker kan du 

  • få plötslig och svår huvudvärk, ofta i bakhuvudet
  • må illa eller kräkas
  • se sämre
  • bli stel i nacken
  • svimma.

Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl är vanligast hos äldre kvinnor. Högt blodtryck och rökning ökar risken att få en blödning.

När ska du söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är orolig för att du har ett pulsåderbråck som växer.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Vid misstanke om att pulsåderbråcket har spruckit ska du genast ringa 112.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.

Behandling

Om pulsåderbråcket upptäcks innan det spruckit kan det opereras i förebyggande syfte. Spricker bråcket måste det opereras direkt. Efter operationen får du vård på en intensivvårdsavdelning.

Publicerad:
2015-01-07
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Mikael Svensson, läkare, professor, specialist i neurologi, Karolinska sjukhuset, Solna