Välja vårdcentral i Kronoberg

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting eller region. Alla personer över 18 år kan fritt välja vårdcentral. För barn som är under 18 år väljer vårdnadshavaren.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

Välj via webben

Val och byten kan göras via e-tjänsterna. När du har loggat in klickar du på vårdmottagningar och därefter på länken Välj/ändra vårdval. Där du kan göra ditt val.

Läs mer om e-tjänsterna

Du kan också vända dig till vilken vårdcentral du vill för att hämta en listningsblankett. Du har rätt att lista dig på en vårdcentral i ett annat landsting eller region.

Om du vill lista dig till en vårdcentral i Kronoberg skickar du listningsblanketten till Region Kronoberg, Vårdvalsservice, 351 85 Växjö. Det tar sedan två till fyra dagar tills du är listad på din önskade vårdcentral i Kronoberg.

Om du inte aktivt väljer en vårdcentral kommer du att listas på den som ligger närmast din bostad. Detsamma gäller om du är nyinflyttad och inte gjort ett aktivt val av vårdcentral inom en månad.

Du kan när som helst göra ett nytt val av vårdcentral.

Här kan du skriva ut en listningsblankett.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Kronoberg betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i regionen.

Om du är folkbokförd i en annan region eller landsting och väljer att söka vård i Kronoberg har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av Region Kronoberg.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Fäll ihop

Hitta och jämföra vårdcentral

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta och jämföra vård hittar du alla vårdcentraler i Kronoberg. Du kan också jämföra alla vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar.

Vårdcentralernas uppdrag kan se olika ut i olika landsting och regioner. I Kronoberg ingår barnavårdscentraler (BVC) men inte mödrahälsovård (MVC).

Fäll ihop

Välja vårdcentral i annat landsting eller region

Välja vårdcentral i annat landsting eller region

Du kan välja att tillhöra en vårdcentral i en annan region eller annat landsting. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika regioner och landsting. Läs mer här om hur det fungerar i det landsting eller den region du vill byta till.

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automtaiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdcentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på den nya vårdcentralen var du gått tidigare, så de kan hjälpa till att föra över journalen om det behövs.

Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din gamla journal eller inte.

Läs mer om journalen.

 

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-09-21
Redaktör:

May Olsson