Senast reviderad 2012-04-18

Spelar det någon roll om den blivande pappan röker?

Fråga

Vi planerar att skaffa barn. Jag har hört att mannens rökning kan påverka det blivande barnets hälsa. Är det sant? Ska även mannen sluta röka tills man är säker på att graviditeten är ett faktum?

Svar

Efter vad jag förstår så har du inte blivit gravid än. Det är klokt av er att ni funderar över det här med rökningen redan nu.

När det gäller barnets hälsa kan man säga att det är viktigast att få växa upp i en rökfri miljö, det vill säga att barnet inte blir en passiv rökare. Barn som växer upp i en miljö med tobaksrök har en ökad risk för flera sjukdomar som infektioner i luftvägarna, astma, krupp och även plötslig spädbarnsdöd.

Innan barnet har blivit till har mannens rökning betydelse på så sätt att rökande män kan ha svårare att skaffa barn på grund av att spermieproduktionen kan påverkas. Rökstopp är bland det första man rekommenderar både kvinnor och män som har svårt att få barn.

Under graviditeten, innan barnet är fött, finns det inga uppgifter om hur faderns rökning påverkar.

 

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin