E-tjänster i Kronoberg

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Via e-tjänsterna på webbplatsen 1177 Vårdguiden kan du nå din mottagning när du själv vill. Du kan till exempel välja vårdcentral, boka en tid direkt, avboka eller boka om en tid, förnya recept eller ställa frågor. Det finns också gemensamma tjänster som inte är knutna till någon särskild mottagning.

Visa mer

Vilka e-tjänster finns det?

Vilka e-tjänster finns det?

Vilka tjänster som erbjuds skiljer sig åt mellan mottagningarna. Men på de flesta mottagningarna i Kronoberg kan du:

  • avboka tid
  • förnya recept
  • förnya hjälpmedel
  • ställa frågor
  • få rådgivning
  • få påminnelse om bokad tid via e-post eller sms

Exakt vilka tjänster din mottagning har kan du se när du söker upp den i Hitta vård.

Oavsett vilken mottagning du går till kan du också använda gemensamma tjänster, som till exempel:

  • läsa dina journalanteckningar i journalen via nätet
  • se dina recept
  • se dina uthämtade läkemedel
  • se ditt högkostnadsskydd för läkemedel
Fäll ihop

Ombokning av mammografiundersökning

Ombokning av mammografiundersökning

I Kronoberg kan du som fått en kallelse till hälsoundersökning med mammografi själv boka om din tid. Logga in och sök upp mammografisektionen i Ljungby eller Växjö (beroende på vilken sektion du kallats till). 

Fäll ihop

Klamydiatest via webben

Klamydiatest via webben

I Kronoberg kan du beställa ett klamydiatest via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. Logga in och klicka på Beställ klamydia provtagningsset. Provsvaret får du via webben.

Fäll ihop

Välj vårdcentral via webben

Välj vårdcentral via webben

Via e-tjänsterna kan du välja/byta vårdcentral i Kronoberg. Logga in och klicka på Vårdmottagningar. Klicka därefter på länken Välj/ändra vårdval.

Fäll ihop

Bokning av gynekologisk cellprovskontroll

Bokning av gynekologisk cellprovskontroll

I Kronoberg kan du som fått en kallelse till gynekologisk cellprovskontroll själv boka din tid. Du kan även om- och avboka.

Logga in och sök upp den mottagning som står på din kallelse.

Fäll ihop

Nå patientnämnden

Nå patientnämnden

Via e-tjänsterna kan du kontakta patientnämnden för synpunkter och klagomål på vården.

Logga in och klicka på länken Patientnämnden.

Fäll ihop

Mottagningar som har e-tjänster

Mottagningar som har e-tjänster

Nästan alla mottagningar i Kronoberg har e-tjänster via webbplatsen 1177 Vårdguiden. Ditt konto är inte knutet till en speciell mottagning. Om du har loggat in  och är folkbokförd i Kronoberg kan du kontakta samtliga mottagingar i länet med e-tjänster. Du kan också använda de gemensamma tjänsterna.

Fäll ihop

Mina intyg

Mina intyg

Med Mina intyg kan du snabbt, enkelt och säkert kan hantera dina läkarintyg. I Mina intyg kan du läsa, skriva ut och spara dina intyg i din dator och du kan skicka dina intyg till Försäkringskassan.

Fäll ihop

Bli ombud för ditt barn

Bli ombud för ditt barn

Nu kan du som vårdnadshavare vara ombud för ditt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguiden på webben. Det innebär att du kan utföra barnets ärenden via din egen inloggning.

Fäll ihop

Boka tid via webben

Boka tid via webben

Hos ett antal vårdcentraler och specialistmottagningar i länet kan du själv boka din tid på webben, direkt i mottagningens tidbok. Du kan också boka om eller boka av din tid.

Fäll ihop

Skriv egenremiss

Skriv egenremiss

Du kan skicka en egenremiss till din mottagning med hjälp av ett formulär. Logga in och skriv en kortfattad beskrivning av de besvär du söker för.

Fäll ihop

Begära logglista

Begära logglista

Du har möjlighet att begära utdrag av loggar från journalsystemet i Kronoberg för att se vilka som varit inne i din journal.

Fäll ihop

Begära spärr av journalanteckningar

Begära spärr av journalanteckningar

Om du har uppgifter i din journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra än den mottagning eller klinik du blir behandlad på, kan du begära att dessa anteckningar spärras.

Du kan när som helst begära att spärrarna tas bort. Anteckningarna blir då tillgängliga för de som du har en vårdrelation till.

Fäll ihop

Videomöte med vården

Videomöte med vården

Kostnad

Ett videomöte med vården kostar 100 kronor.

Legitimering

Om ett videomöte ersätter ett vanligt fysiskt besök i vården ska du som patient identifiera dig.

Inspelning

Vi spelar inte in röst- eller videomöten. Sekretessregler gäller.

Fler deltagare på videomöte

Det är du som patient som kan samtycka till att närstående får delta på ett videomöte. När du bestämt vilken eller vilka närstående som ska delta kommer de får information om hur de ansluter till videomötet.

Om du ska delta i ett videomöte som närstående till exempel vid en samordnad vårdplanering, gäller samma lagstiftning som vid ett fysiskt möte.

Videomöte i vården omfattas av sekretess. Den närstående har ingen tystnadsplikt men det är viktigt att de förstår att de ska använda en fysisk plats där inga andra än deltagarna kan se och höra vad som avhandlas.

Gör så här

Att ansluta till ett videomöte, öppnas i nytt fönster

Felsökningssteg, om du stöter på problem, öppnas i nytt fönster

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2017-09-26
Redaktör:

May Olsson

Granskare:

Magdalena Hellerstedt