Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 4 sidor)
Person som läser sin journal via nätet

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Fotograf/Illustratör: Emma Hasselgren

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Kronoberg

Du som behandlats i Kronoberg

I Kronoberg infördes journal via nätet 2016. Du kan logga in och ta del av journalanteckningar och diagnoser från vårdmöten som gjorts i Kronoberg från 1 januari 2015 och framåt. Du kan också se provsvar från klinisk kemi, genomförda och bokade besök, provsvar från röntgen och klinisk fysiologi samt svar på konsultationsremisser.

Anteckningar från Rättspsykiatriska regionkliniken och Barnahus är undantagna.

Information från andra landsting eller regioner

Du kan ta del av journalinformation från andra landsting och regioner där du fått vård förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Försegla din journal

Om man inte vill att journalen ska finnas tillgänglig via nätet kan man försegla den. Det kan till exempel vara aktuellt för patienter i utsatt position, eller för den som anser att myndighetskraven på säkerhet inte är tillräckligt höga.

Du kan själv försegla din journal direkt i e-tjänsten Journalen. Det gäller då alla verksamheter i samtliga regioner och landsting som är anslutna till tjänsten. Du kan också vända dig till din vårdcentral eller sjukhusmottagning och be att få din journal förseglad.

Du kan när som helst be om att få förseglingen bruten.

Du har alltid rätt att få ut din journal på papper efter menprövning.

Information om vem som öppnat din journal

Den enskilde har möjlighet att kontrollera åtkomstloggen och där igenom få information om vilken vårdpersonal och eventuella ombud som har öppnat journalen.

Loggutdrag från journalsystemet hanteras antingen genom att ta kontakt med den aktuella mottagningen eller med hjälp av beställningsformulär som finns i inloggat läge under Journalenheten på 1177 vårdguidens e-tjänster. Blanketten Begäran om loggutdrag i Kronoberg är också en möjlighet, den hittar du på sidan om Din journal.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
Fäll ihop

Kan jag läsa mitt barns journal?

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Fäll ihop

Barns journal i Kronoberg

Kronoberg

Barns journal i Kronoberg

Som vårdnadshavare kan du se dina barns journaler fram tills barnet fyller 13 år. Om du önskar tillgång till barnens journal mellan 13 och 16 år får du ansöka om det i samråd med barnet själv och behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Ibland gäller sekretess mot vårdnadshavaren, till exempel då det kan antas att barnet lider betydande men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren. Det kan också handla om att det finns uppgifter om andra personer i patientjournalen, att tvångsåtgärder övervägs eller vid vårdnadstvister. I dessa fall kan rätten till tillgång till journalen tas bort för vårdnadshavare.

Barns tillgång till sin egen journalinformation via nätet

För barn mellan 13 och 16 år visas inte journalen via nätet, men undantag kan beviljas av behandlande hälso- och sjukvårdspersonal i samråd med barnet.

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop

Frågor och svar

Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-22
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Emma Hasselgren, 1177 Vårdguiden


Kronoberg
Tillägg uppdaterade:
2017-12-14
Skribent:
Tobias Skarpsvärd
Redaktör:
May Olsson
Granskare:
Magdalena Hellerstedt