Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Kronoberg

Du som behandlats i Kronoberg

I Kronoberg infördes journal via nätet 26 januari 2016. Det innebär att du nu kan logga in och ta del av journalanteckningar och diagnoser från vårdmöten som gjorts i Kronoberg från 1 januari 2015 och framåt. Anteckningar från Rättspsykiatriska regionkliniken är undantagna.

Information från andra landsting eller regioner

Du kan ta del av journalinformation från andra landsting och regioner där du fått vård förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Utse andra vuxna till ombud

Vuxna personer ska kunna utse andra vuxna till ombud och ge dem tillgång till journalen. Man kan själv välja möjligheten att använda ombud när man är inloggad i Journalen via nätet. Om man behöver hjälp kontaktar man sin vårdcentral eller sjukhusmottagning. 

Försegla din journal

Om man inte vill att journalen ska finnas tillgänglig via nätet kan man försegla den. Det kan till exempel vara aktuellt för patienter i utsatt position, eller för den som anser att myndighetskraven på säkerhet inte är tillräckligt höga.

Du kan själv försegla din journal direkt i e-tjänsten Journalen. Det gäller då alla verksamheter i samtliga regioner och landsting som är anslutna till tjänsten. Du kan också vända dig till din vårdcentral eller sjukhusmottagning och be att få din journal förseglad.

Du kan när som helst be om att få förseglingen bruten.

Du har alltid rätt att få ut din journal på papper efter menprövning.

Information om vem som öppnat din journal

Den enskilde har möjlighet att kontrollera åtkomstloggen och där igenom få information om vilken vårdpersonal och eventuella ombud som har öppnat journalen.

Loggutdrag från journalsystemet hanteras antingen genom att ta kontakt med den aktuella mottagningen eller med hjälp av beställningsformulär som finns i inloggat läge under Journalenheten på 1177 vårdguidens e-tjänster. Blanketten Begäran om loggutdrag i Kronoberg är också en möjlighet, den hittar du på sidan om Din journal.

Andra sätt att ta del av dina journaluppgifter

Det finns idag också andra sätt för dig att ta del av din journal. Läs mer om det här: Din journal

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Barns journal i Kronoberg

Kronoberg

Barns journal i Kronoberg

Som vårdnadshavare kan du se dina barns journaler fram tills barnet fyller 13 år. Om du önskar tillgång till barnens journal mellan 13 och 18 år får du ansöka om det i samråd med barnet själv och behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Ibland gäller sekretess mot vårdnadshavaren, till exempel då det kan antas att barnet lider betydande men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren. Det kan också handla om att det finns uppgifter om andra personer i patientjournalen, att tvångsåtgärder övervägs eller vid vårdnadstvister. I dessa fall kan rätten till tillgång till journalen tas bort för vårdnadshavare.

Barns tillgång till sin egen journalinformation via nätet

För barn mellan 13 och 18 år visas inte journalen via nätet, men undantag kan beviljas av behandlande hälso- och sjukvårdspersonal i samråd med barnet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Kronoberg
Tillägg uppdaterade:
2016-12-06
Skribent:
Tobias Skarpsvärd