Senast reviderad 2017-09-29

Varför får man inte äta eller dricka kvällen före en operation?

Fråga

Varför får jag inte äta eller dricka kvällen före en operation? Gäller det både vid ryggbedövning och vid narkos?

Svar

Före narkos behöver du fasta så att du inte riskerar att kräkas och får ner maginnehåll i lungorna när du är sövd.

Det tar ungefär två timmar för klar vätska att lämna magsäcken medan det tar längre tid för tjockare vätska att gå vidare ner i tarmen. Exempel på klar vätska är saft och kaffe utan mjölk. Tjockare vätska kan till exempel vara mjölk eller fil.

Reflexerna i kroppen försvagas av de läkemedel du får när du sövs. Det kan alltså leda till att innehållet i magsäcken hamnar i lungorna om du till exempel kräks. Då kan du få en lunginflammation som följd.

Även vid ryggbedövning kan lugnande och smärtstillande läkemedel behöva ges. Operationstiden är ibland svår att beräkna och om ryggbedövningen inte räcker till kan du behöva sövas. Oftast får du fasta från midnatt dagen innan du ska opereras, för att ha goda säkerhetsmarginaler.

Lisa Nordqvist, distriktssköterska