Personlig assistans

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Är du under 65 år, har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp med grundläggande behov kan du få personlig assistans. Grundläggande behov kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä på och av dig samt att kommunicera med andra. Assistansen ska vara personligt utformad efter dina behov och syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt.

Behöver du hjälp med de grundläggande behoven kan du även ha rätt till personlig assistans för andra behov i vardagen. Det kan till exempel vara att handla och utöva fritidsaktiviteter.

Det är kommunen som ansvarar för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, om dina behov inte överstiger 20 timmar per vecka. Behövs det mer än 20 timmar i veckan kan du få assistansersättning från Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. Förutsättningarna för att få assistansersättning är desamma oavsett omfattningen.

Assistansersättningen är de pengar som ska betala lön för en personlig assistent. Med assistansersättningen kan du själv välja om den personliga assistenten ska anställas via kommunen, privata företag, kooperativ eller av dig själv.

Ansök hos kommunen eller Försäkringskassan

Behöver du personlig assistans mindre än 20 timmar i veckan ska du kontakta LSS-handläggaren eller biståndshandläggaren i din kommun. Har du behov av mer än 20 timmar i veckan ska du vända dig till Försäkringskassan. Kommunen kan även själv anmäla till Försäkringskassan ifall någon har behov av assistansersättning över 20 timmar.

Man måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan man fyller 65 år. Har man beviljats assistans får man behålla den även efter att man fyll 65 år, förutsatt att man inte bor i gruppbostad, vårdas på sjukhus eller liknande.

Visa mer

Ledsagarservice

Ledsagarservice

Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter kan du få ledsagning. Det är en insats utifrån lagen om stöd och service, LSS och socialtjänstlagen. Ledsagning är oftast kostnadsfri.

Ansök hos kommunen

För att få ledsagarservice ska du kontakta LSS-handläggaren, äldre- och handikappomsorgen eller biståndshandläggaren i din kommunen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-08-13
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, tidigare Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm