Till blivande föräldrar i Kronoberg

I Region Kronoberg har vi en god förlossningsvård. Personalen på kliniken kommer att göra allt för att ni som föräldrar ska få en så bra tid hos oss som möjligt. På kliniken finns det läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, barnundersköterskor, undersköterskor och servicevärdar med flera.

Under året har ett antal barnmorskor valt att lämna förlossningen i Växjö för att börja arbeta på andra platser. Det, tillsammans med tillfälliga toppar när många ska föda samtidigt, kan medföra att ett fåtal blivande föräldrar hänvisas till ett närliggande sjukhus i ett annat län. Då är det viktigt att du vet att vi kommer att se till att det mottagande sjukhuset är väl förberedda på att just du kommer. Vi ser till att det mottagande sjukhuset har all den information om dig ska föda som de behöver. 


Mellan september och december har 5 blivande mammor i Kronoberg (av drygt 600) hänvisats till ett annat sjukhus.


Här kan du läsa mer om att vänta och att föda barn i Kronoberg.

Text: Stefan Ahlrik

Till alla nyheter