Se dina svar i patientjournalen i Kronoberg

Nu kommer det nya funktioner i patientjournalen. Först ut är svar från röntgen och kliniska fysiologienheten samt svar på konsultationsremiss.

För att se dina svar behöver du logga in på 1177.se, journaltjänster. Du behöver en e-legitimation. Du kommer att kunna se svar från 1 januari 2015 och framåt. Svaren visas när de är vidimerade av vårdpersonal. Ovidimerade svar visas efter två veckor. Du kan inte se svar från mammografi hälsokontroll.

Svar på konsultationsremiss

En konsultationsremiss är när remissen går mellan hälso- och sjukvårdspersonal för att man ska kunna rådfråga varandra. Det svar som blir resultatet av konsultationsremissen kan du nu se i journalen. Vidimerade svar visas direkt, ovidimerade svar visas inte i nuläget.

Varför ska jag logga in på journalen via nätet?

Du kan se dina resultat snabbare och samlade på ett ställe. Det frigör också tid för vårdpersonal, tid som istället kan användas för att ge vård.

Vuxna från16 års ålder har direktåtkomst till sin journal. Vårdnadshavare ser barns journal upp till 13 år. Mellan 13-16 års ålder har ingen tillgång till journalen. Undantagna enheter i Kronoberg är Rättspsykiatrin och Barnahus.

Journalen via nätet

Så loggar du in

Text: May Olsson

Till alla nyheter