Om TBE-vaccinering i Kronoberg

I Kronoberg är TBE - fästingburen hjärninflammation - fortfarande relativt ovanlig. De senaste 15 åren har i snitt ett till två personer om året smittats i länet.

Förra året var det två personer som smittades i vårt län. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning från 2017. Där kan man också se att majoriteten av alla fall, liksom tidigare år, är koncentrerade till Stockholms skärgård och de stora insjöarna. Dock har även Västra Götaland och Skåne haft lite fler fall 2017.

Ett fall i Kronoberg

Hittills i år har ett fall konstaterats i Kronoberg. Det finns inga definierade riskområden för TBE i Kronoberg och inte heller några allmänna rekommendationer om vaccination mot TBE om man är på tillfälligt besök.

- Samtidigt avråder vi ingen från vaccination. Det viktiga är att man är medveten om hur stor risken att drabbas av TBE är beroende var man kommer att befinna sig, samt att vaccinet varken skyddar mot fästingar i sig eller mot andra sjukdomar, exempelvis borrelia, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Kronoberg.

Att fallen ökar i Sverige är sannolikt en kombination av olika faktorer: antalet smittade fästingar och värddjur ökar och sprider sig, ökad uppmärksamhet hos befolkningen och vården samt ökad provtagning. 

Vaccinet ger i de allra flesta fall inte några allvarliga biverkningar.

Läs mer om fästingburen hjärninflammation, TBE

Text: May Olsson

Till alla nyheter