Nu ökar vi takten i arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal

Från och med nu ska vi vara hyroberoende av allmänsjuksköterskor, och antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i primärvården halveras. Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – i alla Sveriges landsting och regioner.

Från och med nu ska vi vara hyroberoende av allmänsjuksköterskor, och antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i primärvården halveras. Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – i alla Sveriges landsting och regioner.

- Det vi gör nu är nödvändigt och avgörande för vår framtid. Det kommer att ge många positiva konsekvenser för hälso- och sjukvården på lång sikt. Men satsningen innebär också att det blir tufft för delar av vården på kort sikt. Bland annat kan väntetiderna bli något längre för en del patienter och alla som arbetar i vården kommer att behöva kraftsamla och samarbeta på nya sätt, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

För din och vårdpersonalens skull

Det finns flera skäl till att vi vill bli hyroberoende så snabbt det bara går. Vi gör det framförallt för att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Men vi gör det också för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Kronoberg.

- Som patient ska du kunna känna dig trygg hos oss och känna igen personerna du träffar i vården. Vi vill också att vår personal ska må bra och känna sig trygga med att rutiner och arbetssätt är inarbetade hos alla i arbetsgruppen, säger Per-Henrik Nilsson.

- Dessutom är hyrpersonal dyrt. Vi vill investera i vår egen personal och utveckla vården istället för att använda pengarna till hyrpersonal.

Följ arbetet

Text: Mathina Mölstad

Till alla nyheter