Hur mår kronobergarna?

Din medverkan är viktig

Under våren får 13 000 kronobergare mellan 16-84 år svara på en enkät om hälsa och livsvillkor. Undersökningen, som ska ge en bild av hur befolkningen mår, är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten, Sveriges regioner/landsting och Statistiska centralbyrån (SCB).

Resultaten ligger sedan till grund för riktade och generella satsningar inom folkhälsoområdet. Dina svar är viktiga och resultaten ger oss möjlighet att skapa förutsättningar för en bra hälsa för dig som bor i Kronoberg.

Vi vill tacka dig som tar dig tid att medverka!

Text: Åsa Lange

Till alla nyheter