Digital vecka med 1177.se på biblioteket

Den här veckan är det E-medborgarvecka i hela Europa. I Växjö finna Seniornet och Region Kronoberg på plats på biblioteket för att visa hur man kan skaffa digitalt bankID och vilken nytta man har av e-tjänsterna på 1177.se

Varje dag måndag  till torsdag mellan kl 10 och kl 15 finns Region Kronoberg och Seniornet i bibllotekets entéhall. Passa på att titta förbi och lär dig hur du kan förnya läkemedel, boka tid på din mottagning, läsa din journal med mera.

Text: May Olsson

Till alla nyheter