Anhöriga får inte längre tillgång till journalen via nätet

Med ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen kunde en patient ge anhöriga rätt att helt eller delvis ta del av sin Journal. Meningen var att anhöriga på så sätt skulle kunna vara delaktiga i vården och följa prover, anteckningar, remisstatus och annan information.

Nu har högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att ombudsfunktionen som finns i e-tjänsten Journalen strider mot patientdatalagen. Det endast är till patienten själv som vårdgivaren får ge direktåtkomst till information.

Funktionen finns hos alla landsting och regioner, men kommer nu att tas bort. Vårdnadshavares rätt att ta del av barns journal upp till 13 års ålder förändras inte.

Läs mer om e-tjänsten Journalen

Läs mer om domen på Inera

Text: May Olsson

Till alla nyheter