Vesicare

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Vesicare?

Vesicare är ett läkemedel som används för behandling av besvärliga urinträngningar med eller utan samtidigt urinläckage, inkontinens.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antikolinergika och det verksamma ämnet är solifenacin.

Recept och högkostnadsskydd

Vesicare finns som tabletter i styrkorna 5 milligram och 10 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Urinblåsan fungerar både som en behållare för den urin som bildas och som en pump när blåsan ska tömmas. När urinblåsan är lagom utspänd av urin skickas nervimpulser till hjärnan och man känner sig kissnödig. När man behöver kissa får blåsan signaler att dra ihop sig. Samtidigt slappnar bäckenbottenmusklerna av och slutmuskeln i urinröret öppnas, så att man kissar. Mellan toalettbesöken är det lågt tryck inne i blåsan och slutmuskeln håller tätt. Om trycket i urinblåsan blir för högt, kan inte slutmuskeln hålla emot och då kan man läcka urin.

När man har besvär med urinträngningar behöver man kissa ovanligt ofta. Man kan samtidigt ha problem med att det läcker urin. Detta kallas ibland för att man har en överaktiv blåsa.
Läkemedlet lugnar musklerna i urinblåsan så att trycket i blåsan minskar och man behöver inte kissa lika ofta. Det blir även lättare att hålla sig.

Man kan känna en lindring redan efter ett par dagar, men det tar cirka fyra veckor innan man märker en tydlig förbättring.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man tar vanligen Vesicare 1 tablett i styrkan 5 milligram en gång om dagen. Doseringen kan vid behov ökas till 10 milligram en gång per dag.

Vid kraftigt nedsatt lever- eller njurfunktion är den dagliga dosen 5 milligram.

Vesicare bör inte användas till barn, eftersom det saknas dokumentation om säkerhet och effekt hos barn.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det redan är dags för nästa dos, fortsätt enligt normal dosering. Man ska inte ta dubbla doser för att kompensera de glömda doserna.

Viktigt

Medicinen ska inte användas om man har vissa sjukdomar. Det gäller om man har svårt att tömma urinblåsan när man kissar, så kallad urinretention. Det gäller också om man har den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom, eller om man har myasthenia gravis, som är en typ av svår muskelsvaghet. Man ska inte heller ta läkemedlet om man har kraftigt nedsatt lever- eller njurfunktion eller så kallad toxisk megakolon, en sjukdom då tjocktarmen är förstorad och man har svårt att tömma tarmen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få muntorrhet eller dimsyn. Andra kan också ibland få mag- och tarmproblem som förstoppning, illamående, matsmältningsproblem eller ont i magen.

Om biverkningarna blir besvärliga bör man kontakta läkare. Dosen kan behöva ändras eller man kan behöva pröva ett annat läkemedel.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Vesicare bör undvikas vid amning. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-26
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.