Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Syn

Ögonprotes, skötsel och hantering av protes

Innehållet gäller Kalmar län

Om du har fått ditt öga bortopererat erbjuds du en ögonprotes. Ögonprotesen provas ut av ögonmottagningen och är av glas eller akrylplast. Det är viktigt att du sköter protesen och ögonhålan för att undvika infektion.

Ögonprotes

När ögat är bortopererat bildas ett hålutrymme som kallas ögonhåla. Ögonhålan är cirka en halv centimeter djup. Ungefär två veckor efter operationen provas en provisorisk protes ut på ögonmottagningen. Protesen är till för att ögonhålan och ögonlocket inte ska ändra utseende eller form i väntan på din permanenta protes. Några månader senare provas en permanent protes ut av en protesmakare, ocularist.

Du som är vuxna byter protes cirka var tredje år om det behövs. Barn byter protes oftare på grund av att ansiktet växer och att det ska kunna utvecklas liksidigt.

Protesen måste användas varje dag, även på natten. Annars kan ögonhålan ändra form så att protesen inte längre passar.

Skötsel av protes

Tvätta alltid händerna före insättning och uttagning av protesen.

Den tillfälliga protesen som du får på ögonmottagningen bör rengöras en gång per dygn den första tiden.

När svullnaden gått ner i och omkring ögonhålan räcker det att rengöra protesen någon eller några gånger i månaden.

Om det blir varigt eller kladdigt måste protesen och ögonhålan rengöras varje dag. Rengör protesen i kokt avsvalnat vatten. Du ska inte använda borstar eller liknande som kan repa ytan på protensen. 

Till toppen av sidan