Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Förbered ditt vårdbesök

Sinnenas park i Kalmar

Innehållet gäller Kalmar län

Sinnenas park är en plats för att finna återhämtning, både för patienter, deras anhöriga och allmänheten. Parken är tillgänglighetsanpassad och ligger i anslutning till Geriatriska kliniken på sjukhusområdet vid Länssjukhuset i Kalmar.

En park bredvid Länssjukhuset i Kalmar.

Tanken är att det ska finnas något i parken för alla sinnen - syn, hörsel, lukt, känsel och smak. I parken finns därför allt ifrån krydd- och medicinalväxter till fruktträd, bärbuskar, vindspel, fågelbad och porlande vatten. Här finns också en boulebana som är 5x12 meter och som har skänkts av Kalmars två Lionsklubbar, ett flertal sittplatser och ett växthus.

Dessutom finns det också delar i parken som är till för de yngsta. Det finns bland annat sittplatser som döpts till Tomtebobarnens krypin och små figurer som står utplacerade på olika ställen som kan bidra till att väcka barnens fantasi.  

Hitta till parken

Parken ligger på sjukhusområdet vid Länssjukhuset i Kalmar. Se karta till Sinnenas park i Kalmar.

Kort historik om parken

Idén till Sinnenas park fick verksamhetschef Arne Sjöberg och Irene Fransson vid årsskiftet 2006-2007. Tanken var att skapa en plats för patienter och deras anhöriga där de kunde finna återhämtning utanför sjukhusets väggar. Tack vare många människors vilja och hjälp kunde parken invigas i maj år 2008.

År 2011 fick parken Landstinget i Kalmar läns tillgänglighetspris och den är idag även registrerad hos Patentverket.

Under år 2015-2016 inleddes ett samarbetsprojekt med Jenny Nyströmskolans estetprogram. Under projektet skapades områden i parken som ska symbolisera de olika världsdelarna. Samarbete finns även med andra skolor i Kalmar.

Mer information och kontakt

Andrea Bäckström

Ingela Carlsson

Du når oss på mail: sinnenaspark@regionkalmar.se

Läs mer

Inför ditt besök hos oss

Här tipsar vi om sådant som är bra att veta inför ditt besök inom hälso- och sjukvården samt tandvården i Region Kalmar län.

Till toppen av sidan