LEVER, GALLA OCH BUKSPOTTKÖRTEL

Bukspottkörtelinflammation, akut

Akut inflammation i bukspottkörteln beror oftast på att du har gallsten, eller att du har druckit mycket alkohol. Inflammationen går ofta över av sig själv, men du kan behöva få vård på sjukhus under tiden.

Bukspottkörtelinflammationen kan komma tillbaka gång på gång och bli kronisk. Det betyder att inflammationen inte läker ut, vilket påverkar bukspottkörtelns funktion.

Bukspottkörtelinflammation kallas även för pankreatit.

Symtom

Vid akut bukspottkörtelinflammation får du ett eller flera av följande symtom:

  • Du får ont högt upp i mitten av magen, eller ut mot ryggen mellan skulderbladen. Du kan också ha ont på båda ställena samtidigt. Det kan göra mycket ont, men du kan också ha mindre ont.
  • Du kan må illa och kräkas.
  • Du kan få lite feber, runt 38 grader.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har akut bukspottkörtelinflammation. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har mycket ont. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Behandling

Inflammationen i bukspottkörteln går oftast över av sig själv. Men du kan bli ordentligt sjuk och behöver då få vård på sjukhus.

Du får inte äta eller dricka förrän inflammationen har läkt. Det brukar ta några dagar. Under tiden får du näring och vätska genom dropp på sjukhus. Du får också smärtstillande läkemedel om det behövs.

Ibland kan sjukdomen bli allvarlig. Då får du intensivvård på sjukhus.

Vad händer i kroppen?

Genomskärning av matsmältningsorganen med gallgången. Illustration.

Bukspottkörteln ligger i övre delen av magen, bakom magsäcken och framför ryggraden. Den bildar så kallat bukspott, som innehåller enzymer. Bukspottkörteln bildar även insulin, som behövs för att ha en bra blodsockernivå.

Enzymerna behövs för att bryta ner mat, så att kroppen kan ta upp näringen som finns i den. Enzymerna kommer till tarmen genom gallgången.

Läs mer om matsmältningsorganen.

Enzymer bryter ner vävnader

En akut bukspottkörtelinflammation börjar ofta med att cellerna i bukspottkörteln skadas och att enzymerna läcker ut ur cellerna. Enzymerna börjar då att bryta ner själva bukspottkörteln och vävnaden runt omkring. Kroppen reagerar med en inflammation.

Vad beror det på?

De vanligaste orsakerna är följande:

  • En gallsten har täppt till gallgången så att bukspottet inte kan komma ut i tarmen. Det leder bland annat till att trycket ökar i bukspottkörteln, vilket i sin tur skadar cellerna.
  • Du har druckit för mycket alkohol. Alkoholen gör bland annat att bukspottet blir segare. Då stiger trycket i bukspottkörteln.

Akut bukspottkörtelinflammation kan även bero på andra saker, även om det är ovanligt. Det kan till exempel vara höga blodfetter eller att bukspottkörteln har skadats vid en undersökning eller behandling av gallvägarna.

Ibland går det inte att avgöra vad inflammationen beror på.

Hur kan jag förebygga en ny inflammation?

Du kan minska risken för nya inflammationer genom att undvika att dricka alkohol. Det finns hjälp att få om du behöver det.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen du får

För att kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få tolkhjälp. Du kan även ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan