OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Digitalt självhjälpsprogram för oro i samband med covid-19

Innehållet gäller Kalmar län

Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Nu kan du som känner att oro för covid-19 påverkar vardagen få hjälp genom ett nytt självhjälpsprogram via 1177.se.

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen på ett negativt sätt. Kanske oroar du dig hela dagarna, har för svårt att sova, känner dig lättirriterad eller okoncentrerad? Denna oro kan vara svår att hantera på egen hand och på sikt bland annat leda till depressiva besvär, ångestproblem eller ökad alkohol- och droganvändning. Därför är det viktigt att få stöd och hjälp i tid.

Kostnadsfritt

Nu finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram på nätet för oro i samband med covid-19. Programmet är utvecklat och vetenskapligt utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet. Behandlingen är tre veckor lång och passar dig som vill jobba självständigt för att hantera din oro. Mår du mycket dåligt kan det vara bättre att kontakta vården i första hand. Programmet är tillgänglig för dig som är 18 år eller äldre och boende i Kalmar län.

KBT-baserat program

Behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi, KBT. Den består av fem steg som du arbetar med när och var du vill. Programmet innehåller text, film, illustrationer och övningar. I steg ett får du lära dig mer om oro och att skilja på hjälpsam och ohjälpsam oro. Steg två fokuserar på problemlösning som ett sätt att minska oro. Steg tre handlar om att minska vissa beteenden, som överdriven mediekonsumtion och överdrivet vårdsökande. I steg fyra får du lära dig tekniker för att släppa orostankar. Steg fem tar upp vikten av sunda rutiner och sammanfattar behandlingen så att du kan arbeta vidare på egen hand.

Gör så här för att starta programmet

  • Klicka på följande länk: Stöd och behandling
  • Välj inloggningsalternativ, exempelvis mobilt BankID.
  • Under rubriken Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram klickar du på knappen "Hantera oro vid covid-19, Region Kalmar län"
  • Klicka på programmet Hantera oro vid covid-19.
  • Klicka på Stensö hälsocentral. Du kommer då till en anmälningssida där du sedan kan välja att starta programmet.
  • När programmet är startat kommer det sedan ligga under Dina pågående stöd- och behandlingsprogram.

Du kan också ladda ner 1177-appen, leta upp Stöd och behandling under Övriga tjänster och favoritmarkera sidan med stjärnan uppe till höger. Då finns programmet lätt tillgängligt nästa gång du öppnar appen.

Till toppen av sidan