Om covid-19 – coronavirus

Digitalt självhjälpsprogram för oro i samband med covid-19

Innehållet gäller Kalmar län

Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Nu kan du som känner att oro för covid-19 påverkar vardagen få hjälp genom ett nytt självhjälpsprogram via 1177.se.

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen på ett negativt sätt. Kanske oroar du dig hela dagarna, har för svårt att sova, känner dig lättirriterad eller okoncentrerad? Denna oro kan vara svår att hantera på egen hand och på sikt bland annat leda till depressiva besvär, ångestproblem eller ökad alkohol- och droganvändning. Därför är det viktigt att få stöd och hjälp i tid.

Till toppen av sidan