COVID-19 - FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM DET NYA CORONAVIRUSET

Nya coronaviruset - Läget i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar Region Kalmar län på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19. Det innebär att resurserna för provtagning prioriteras till patienter som behöver läggas in på sjukhus och för hälso- och sjukvårdspersonal med nyckelfunktioner.

Läget i Kalmar län just nu

Med stor sannolikhet förekommer samhällspridning av Covid-19 i hela Kalmar län. Smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin uppmanar invånarna att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda de äldre och mest sköra:

  • Personer i riskgrupper och personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så mycket som möjligt för att undvika smitta.
  • Anhöriga till äldre släktingar eller personer i riskgrupper bör skjuta upp sina besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt.
  • Det är viktigt att hålla avstånd till andra människor när man exempelvis är och handlar.
  • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.

Du kan följa den senaste statistiken här.

För mer information, vänligen besök www.regionkalmar.se

Råd till allmänheten

Den som blir sjuk ska stanna hemma och följa egenvårdsråd som finns att läsa om här på 1177.se. Blir man sämre och egenvård inte längre räcker kan man ringa 1177 Vårdguiden på telefon för sjukvårdsrådgivning.

När man känner sig frisk ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går till jobbet eller skolan. Undvik att smitta andra och besök inte äldre personer om du känner dig det minsta sjuk. 

Mer information

Detta gäller för planerade vårdbesök

För att minska smittspridning och inte utsätta personer 70 år eller äldre för risk kommer vårdbesök som inte är akuta att flyttas fram. Detsamma gäller för patienter i alla åldrar som är förkylda.

Om du är 70 år och äldre eller är förkyld och ska på ett vårdbesök som kan vänta kan du själv kontakta din mottagning för att boka om tiden. Du kan också komma att bli kontaktad av vården för ombokning om man gjort bedömningen att ditt besök kan skjutas fram.

Max en medföljande på vanliga vårdbesök

Du som är patient och ska på undersökning eller annat besök i vården får nu endast ta med dig en medföljande/ledsagare.

Besöksförbud på länets tre sjukhus

Sedan den 13 mars gäller besöksförbud på vårdavdelningarna på länets tre sjukhus. Det innebär att det inte längre är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning. 

Region Kalmar län vill med detta beslut värna om sina patienters säkerhet. Att tillfälligt stoppa besök kan begränsa en eventuell smittspridning och skydda dem som är särskilt infektionskänsliga och utsatta. 

Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Beslut tas av aktuell vårdavdelning.

Förändringar inom hälso- och sjukvården

På sjukhusen i länet pågår för närvarande förberedelser för att vid behov skapa fler vårdplatser för covid-19-patienter. Det handlar också om att kunna öka antalet intensivvårdsplatser kraftigt. Folkhälsomyndigheten har gjort en prognos som i sitt yttersta läge för Kalmar län skulle innebära att det skulle behövas cirka 210 vårdplatser och 50 intensivvårdsplatser.

När det gäller vårdplatser beräknas Region Kalmar län klara av uppgiften. I dagsläget är 150 vårdplatser lediga per dygn. Däremot kommer regionen att behöva hjälp av andra regioner när det gäller intensivvårdsplatser. Här sker i dag ett organiserat samarbete genom Socialstyrelsen.

Covid-19-patienter kommer att tas emot vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. Oskarshamns sjukhus kommer att förberedas för att i första hand ta emot geriatriska patienter som kan komma att flyttas från Länssjukhuset.

Utökningen av platser kommer att ske i sex steg. Både vid Länssjukhuset och Västerviks sjukhus har all icke-nödvändig kirurgi ställts in. Akutverksamhet, cancer och cancerrelaterad verksamhet ska fortsätta som vanligt. Utanför båda sjukhusen finns numera bedömningstält för att sortera akuta patienter med och utan luftvägssymtom. 

Blå Kusten hälsocentral flyttar sin verksamhet till Gripen hälsocentral

Alla mottagningsbesök till Blå Kustens hälsocentral sker sedan den 6 april av smittskyddsskäl istället på Gripens hälsocentral på Köpmangatan 14. 

Blå Kustens hälsocentral finns sedan ett antal år tillbaka i lokaler på plan 6 i Oskarshamns sjukhus. Varje dag tar man emot 80 personer som passerar genom sjukhuset för att komma till mottagningen. Avsikten är att minska patientflödet inne på Oskarshamns sjukhus och därmed också smittrisken.

Förändringar inom tandvården

Samtliga av Folktandvårdens kliniker är öppna men med tillfälligt begränsad verksamhet. Initialt kommer vi enbart ta emot patienter med akuta besvär samt patienter som har uppskjutna planerade behandlingar. 

Om det gäller ett akutbesök och patienter har sjukdomssymtom eller konstaterad covid-19-smitta kommer dessa att tas om hand i samverkan mellan tandvården och infektionskliniken.

Också tandvårdsverksamheten för barn 3-23 år inom Vårdval Tandvård Kalmar län öppnar stegvis inom samma principer som för Folktandvården. 

Restauranger och caféer

På grund av risk för smittspridning vill vi att endast våra medarbetare äter på sjukhusens restauranger tillsvidare. Patienter som vårdas på sjukhus serveras mat på sina respektive avdelningar.

Till toppen av sidan