Lämna prov och få provsvar om covid-19

Provsvaret visar att jag har antikroppar

Innehållet gäller Kalmar län

Provresultatet visar att du har antikroppar mot covid-19. Vad ska du tänka på nu?

Om ditt provsvar visar att du har antikroppar betyder det att du med stor sannolikhet har haft covid-19.

Vad innebär det?

Det innebär en minskad risk att du själv smittas och en minskad risk att föra smittan vidare till andra. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att ett positivt resultat tyder på skydd mot återinfektion med allvarliga symptom i upp till sex månader. Det gäller från det att du har fått ditt testresultat.

Vid eventuella nya sjukdomssymtom inom sex månader behöver du inte ta nytt prov för covid-19. Undantag kan finnas om du till exempel har en sjukdom eller läkemedelsbehandling som kan påverka ditt immunsystem negativt.

Har du antikroppar har du också en större möjlighet att träffa andra personer, även de som tillhör en riskgrupp, förutsatt att du fortsätter följa de rekommendationer som finns:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Därför ska man tvätta händerna ofta, då försvinner viruset. På så sätt minskas risken för smittspridning.
  • Hålla avstånd till personer utanför din umgängeskrets
  • På arbetsplatsen: tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning
Till toppen av sidan