Lämna prov och få provsvar om covid-19

Ditt provsvar gick inte att bedöma

Innehållet gäller Kalmar län

Ditt provsvar gick inte att bedöma. Vad beror det på och vad ska jag göra nu?

Vad innebär det att provet inte går att bedöma?

Det kan till exempel bero på att något gick fel vid provtagning, förvaring, transport, hantering och analys, eller att provet inte nått fram till laboratoriet.

Vad gör jag nu?

Om du önskar ta ett nytt prov, kontakta den mottagning där du genomförde din provtagning. Du kommer då att erbjudas att ta om provet utan kostnad. 

Till toppen av sidan