Om covid-19 – coronavirus

Frågor och svar för gravida i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här finns frågor och svar med det som hittills är känt när det gäller graviditet och coronavirus/covid-19.

Eftersom viruset är nytt tillkommer ny kunskap regelbundet. Det innebär att den här texten kan komma att uppdateras.

Hur påverkar coronavirus och covid-19 gravida?

De flesta som är gravida kommer att uppleva milda eller måttliga symtom som liknar förkylning eller influensa. Under senare delen av graviditeten är risken för allvarlig covid-19 sjukdom något högre än för icke-gravida kvinnor i samma ålder. Om du har andra sjukdomar som till exempel högt blodtryck eller diabetes, kan du vara i det som kallas för riskgrupp och då kan du få en svårare sjukdomsbild.

Kan jag som är gravid vaccinera mig mot covid-19?

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19 efter 12 fullgångna graviditetsveckor. Så kallat mRNA vaccin ska väljas. Det finns nu så mycket erfarenhet av vaccination av gravida att man säkert vet att vare sig fostret eller den gravida riskerar att skadas av vaccinet.

Gravida med extra riskfaktorer för svår covid-19 sjukdom har rätt till prioriterad vaccinering enligt fas 3, övriga vaccineras enligt fas 4.

Kommer fostret att påverkas om jag som är gravid blir smittad av coronaviruset?

Eftersom det rör sig om ett nytt virus finns det än så länge begränsad kunskap. Det finns inget som tyder på en ökad missfallsrisk. Det verkar mycket ovanligt att virus går över till barnet under graviditeten. Det finns i nuläget inget som talar för att viruset skulle kunna orsaka fosterskador om den som är gravid har blivit smittad med coronavirus.

Stämmer det att jag som är gravid har ökad risk för blodpropp?

Gravida och nyförlösta har alltid en något ökad risk för venös blodpropp, det vill säga blodpropp som oftast sitter i armar, ben eller lungor. Om du blir sjuk i covid-19 förstärks den risken. Om du har riskfaktorer som påverkas av covid-19 kan du få en förebyggande behandling i form av blodförtunnande sprutor. Läkare vid mödrahälsovården avgör om förebyggande behandling behövs eller ej. Du ska bl.a. av den här anledningen meddela din barnmorska om du insjuknar i covid-19/har testats positiv för covid-19.

Får min partner eller doula följa med till förlossningen?

Ja, i dagsläget kan en frisk anhörig följa med till länets förlossningskliniker.

I vissa situationer kan det vara aktuellt med en doula eller annan stödperson under själva förlossningen och det ska i så fall vara överenskommet i förväg.

Får min partner stanna kvar på BB?

Från måndagen den 14 juni lättade kvinnoklinikerna på Region Kalmar län på restriktionerna i samband med pandemin. Friska medföljande partners är numera återigen välkomna att följa med vid ultraljudsundersökning, på MHV-besök och på BB i Kalmar län.

Finns det risker vid förlossningen om jag blivit smittad av coronavirus eller utvecklat covid-19?

Nej, och valet av förlossningssätt påverkas inte av covid-19.

Om jag blir igångsatt - får min partner vara med under öppningsfasen?

Ja. Ens friska partnern får vara med hela tiden.

Vad händer om jag som gravid har covid-19? Får jag träffa mitt nyfödda barn?

Om mamman till barnet har covid-19, får barnet ändå vara med mamman. Däremot får inga föräldrar som visar symtom vara på neonatalavdelningen.

Om jag har corona, finns det en risk för att jag smittar mitt barn i samband med amning?

Virus har inte påvisats i bröstmjölk. Det finns många välkända och positiva effekter med amning. Vid konstaterad coronavirussmitta hos mamman finns det risk för droppsmitta mellan mamma och barn och därför finns det särskilda hygienrutiner. Alla studier hittills talar för att barn som smittats av sina föräldrar får inga eller lindriga symtom.

Till toppen av sidan