Om covid-19 – coronavirus

Frågor och svar för gravida i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här finns frågor och svar med det som hittills är känt när det gäller graviditet och coronavirus/covid-19.

Eftersom viruset är nytt tillkommer ny kunskap regelbundet. Det innebär att den här texten kan komma att uppdateras.

Hur påverkar coronavirus och covid-19 gravida?

De flesta som är gravida kommer att uppleva milda eller måttliga symtom som liknar förkylning eller influensa. Under senare delen av graviditeten är risken för allvarlig covid-19 sjukdom något högre än för icke-gravida kvinnor i samma ålder. Om du har andra sjukdomar som till exempel högt blodtryck eller diabetes, kan du vara i det som kallas för riskgrupp och då kan du få en svårare sjukdomsbild.

Kan jag som är gravid vaccinera mig mot covid-19?

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. Genom vaccination minskas risken för insjuknande både hos den gravida och det väntade barnet. Antikroppar förs via moderkakan över till fostret.

Det finns nu så mycket erfarenhet av vaccination av gravida att man säkert vet att vare sig fostret eller den gravida riskerar att skadas av vaccinet.

Du kan vaccinera dig under hela graviditeten, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12. Behovet av skydd mot covid-19 bedöms som störst i den senare delen av graviditeten.

Kommer fostret att påverkas om jag som är gravid blir smittad av coronaviruset?

Det verkar mycket ovanligt att virus går över till barnet under graviditeten. Det finns i nuläget inget som talar för att viruset skulle kunna orsaka fosterskador om den som är gravid har blivit smittad med coronavirus. Vid senare period i graviditeten finns en ökad risk att föda för tidigt.

Stämmer det att jag som är gravid har ökad risk för blodpropp?

Gravida och nyförlösta har alltid en något ökad risk för venös blodpropp, det vill säga blodpropp som oftast sitter i armar, ben eller lungor. Om du blir sjuk i covid-19 förstärks den risken. Om du har riskfaktorer som påverkas av covid-19 kan du få en förebyggande behandling i form av blodförtunnande sprutor. Läkare vid mödrahälsovården avgör om förebyggande behandling behövs eller ej. Du ska bl.a. av den här anledningen meddela din barnmorska om du insjuknar i covid-19/har testats positiv för covid-19.

Får min partner eller doula följa med till förlossningen?

Ja, en frisk anhörig följa med till länets förlossningskliniker.

I vissa situationer kan det vara aktuellt med en doula eller annan stödperson under själva förlossningen och det ska i så fall vara överenskommet i förväg.

Får min partner stanna kvar på BB?

Nej. Men, friska medföljande partners är numera återigen välkomna att följa med vid ultraljudsundersökning, på MHV-besök och på förlossningen i Kalmar län.

Finns det risker vid förlossningen om jag blivit smittad av coronavirus eller utvecklat covid-19?

Nej, och valet av förlossningssätt påverkas inte av covid-19.

Vad händer om jag som gravid har covid-19? Får jag träffa mitt nyfödda barn?

Om mamman till barnet har covid-19, får barnet ändå vara med mamman. Däremot får inga föräldrar som visar symtom vara på neonatalavdelningen.

Om jag har corona, finns det en risk för att jag smittar mitt barn i samband med amning?

Virus har inte påvisats i bröstmjölk. Det finns många välkända och positiva effekter med amning. Vid konstaterad coronavirussmitta hos mamman finns det risk för droppsmitta mellan mamma och barn och därför finns det särskilda hygienrutiner. Alla studier hittills talar för att barn som smittats av sina föräldrar får inga eller lindriga symtom.

Läs mer

Graviditet

Här kan du läsa mer om vad som händer under graviditeten. Du kan bland annat läsa om hälsa, undersökningar, besvär och vad som händer i livmodern vecka för vecka.

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

Till toppen av sidan