COVID-19 - FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM DET NYA CORONAVIRUSET

Nya coronaviruset - Läget i Kalmar län just nu

Innehållet gäller Kalmar län

Region Kalmar län följer noga utvecklingen både globalt, nationellt samt regionalt och har beredskap för att kunna ta om hand smittade personer.

Vi följer de rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå.

Fokus på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar Region Kalmar län på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19. Det innebär att resurserna för provtagning prioriteras till patienter som behöver läggas in på sjukhus och för hälso- och sjukvårdspersonal med nyckelfunktioner. 

– Provtagningsstrategin syftar till att skydda utsatta grupper och att minska smittspridningen inom vård och omsorg. Det gör vi bland annat genom att ta prov på de som kommer in med akuta luftvägssymtom och som behöver läggas in för sjukhusvård. Vi kommer också att provta hälso- och sjukvårdspersonal med nyckelfunktioner, om de har symptom. Symptomfri personal jobbar som vanligt. Prioriteringen av vilka som behöver provtas sker löpande och utifrån rådande situation, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Region Kalmar län.

De som provtas är:

 • Patienter som är så allvarligt sjuka i luftvägsinfektion att de behöver sjukhusvård.
 • Personal inom sjukvård och äldreomsorg på nyckelfunktion. Beslut tas av sjukhuschef eller motsvarande.

De som inte provtas är:

 • Symtomfria personer.
 • Personer med lindriga symtom som inte behöver sjukhusvård.
 • Personer som insjuknat i luftvägsinfektion efter resa i riskområde. Enligt nationella riktlinjer.

Råd till allmänheten

Den som blir sjuk ska stanna hemma och följa egenvårdsråd som finns att läsa om här på 1177.se. Blir man sämre och egenvård inte längre räcker kan man ringa 1177 Vårdguiden på telefon för sjukvårdsrådgivning.

När man känner sig frisk ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går till jobbet eller skolan.

Undvik att smitta andra och besök inte äldre personer om du känner dig det minsta sjuk. Tänk också på att alla kan bidra med att inte smitta andra genom att tvätta händerna noga och nysa eller hosta i armvecket.

Mer information

Samhällsspridning av Covid-19 i Torsås kommun

De senaste två dagarna har flera äldre personer i Torsås kommun konstaterats smittade av det nya coronaviruset och det finns misstanke om att betydligt fler kan vara smittade i samhället. Nu uppmanar smittskyddsläkaren invånarna att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda de äldre och mest sköra:

 • Personer i riskgrupper och personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så mycket som möjligt för att undvika smitta.
 • Anhöriga till äldre släktingar eller personer i riskgrupper bör skjuta upp sina besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt.
 • Det är viktigt att hålla avstånd till andra människor när man exempelvis är och handlar.
 • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.

Den som känner av förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber ska fortsatt i första hand stanna hemma och följa de egenvårdsråd som finns. När egenvård inte räcker kan man ringa 1177 Vårdguiden på telefon. Undvik allmänna kommunikationsmedel och taxi när du är sjuk/har symtom.

Förberedelse för att vid behov skapa fler vårdplatser 

På sjukhusen i länet pågår för närvarande förberedelser för att vid behov skapa fler vårdplatser för covid-19-patienter. Det handlar också om att kunna öka antalet IVA-platser kraftigt. Folkhälsomyndigheten har gjort en prognos som i sitt yttersta läge för Kalmar län skulle innebära att det skulle behövas cirka 90 vårdplatser och 30 IVA-platser för covid-19-patienter.

Västerviks sjukhus börjar ställa om för att kunna ta emot covid-19-patienter. I första läget handlar det om åtta vårdplatser i Västervik, som kan utökas till 20. Det finns sedan tidigare också planer för utökning av antalet IVA-platser vid sjukhuset. Från måndag ställs all icke nödvändig kirurgi in. Samma sak gäller för icke nödvändig mottagnings- och skopiverksamheten i Västervik. Akutverksamhet, cancer och cancerrelaterad verksamhet ska fortsätta som vanligt liksom stora delar av den dagkirurgiska verksamheten.

Vid Länssjukhuset i Kalmar har motsvarande förberedelser skett tidigare. Antalet vårdplatser på infektionskliniken har ökat från 18 till 24 och kan snabbt utökas med ytterligare platser. 

Både utanför Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus kommer det inom kort att finnas bedömningstält för att sortera akuta patienter med och utan luftvägssymtom. 

Första dödsfallet i länet 2020-03-27

Nu har länet sitt första dödsfall i covid-19. Det är en man i 85-årsåldern som har avlidit.

Covid-19 konstaterat på särskilt boende

Under onsdagen bekräftades två fall av det nya coronaviruset, covid-19, på ett särskilt boende i länet. Det handlar om en man i 85-årsåldern och en kvinna i 90-årsåldern. Smittan upptäcktes i samband med slumpmässiga regelbundna provtagningar som genomförs av Infektionskliniken på Länssjukhuset på uppdrag av Smittskydd och Vårdhygien. 

Under dagen har personalen på boendet informerats och man har inlett kontaktspårning.

All icke-akut tandsjukvård skjuts upp

Nu skjuts all icke-akut tandsjukvård upp. Det omfattar även tandvårdsverksamhet för barn 3-23 år vid de privata klinikerna som har avtal med Region Kalmar län. 

Akut tandvård erbjuds fortsatt, men endast vid följande kliniker:

 • Folktandvården Berga (i Kalmar)
 • Folktandvården Oskarshamn
 • Folktandvården Västervik

Om det gäller ett akutbesök och patienter har sjukdomssymtom eller konstaterad covid-19-smitta kommer dessa att tas om hand i samverkan mellan tandvården och infektionskliniken.

Icke-akuta vårdbesök för de som är 70 år eller äldre skjuts fram

För att minska smittspridning och inte utsätta personer 70 år eller äldre för risk kommer vårdbesök som inte är akuta att flyttas fram. Detsamma gäller för patienter i alla åldrar som är förkylda.

Om du är 70 år och äldre eller är förkyld och ska på ett vårdbesök som kan vänta kan du själv kontakta din mottagning för att boka om tiden. Du kan också komma att bli kontaktad av vården för ombokning om man gjort bedömningen att ditt besök kan skjutas fram.

Besöksförbud på länets tre sjukhus

Sedan den 13 mars kl.16.00 gäller besöksförbud på vårdavdelningarna på länets tre sjukhus. Det innebär att det inte längre är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning. 

Region Kalmar län vill med detta beslut värna om sina patienters säkerhet. Att tillfälligt stoppa besök kan begränsa en eventuell smittspridning och skydda dem som är särskilt infektionskänsliga och utsatta. 

Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Beslut tas av aktuell vårdavdelning.

Max en medföljande på vanliga vårdbesök

Du som är patient och ska på undersökning eller annat besök i vården får nu endast ta med dig en medföljande/ledsagare.

Restauranger och caféer

På grund av risk för smittspridning vill vi att endast våra medarbetare och patienter äter på sjukhusens restauranger tillsvidare. Tack för visad hänsyn!

Planerade operationer skjuts fram

Sedan den 17 mars skjuts vissa planerade operationer upp vid Länssjukhuset i Kalmar. Även sjukhusen i Oskarshamn och Västervik kan komma att beröras.

Akuta operationer och operation av cancer och de mest sjuka kommer fortsatt att genomföras.

Anledning är brist på personal då många medarbetare är hemma på grund av sjukdom eller vård av sjuka barn. 

Riktlinjer för karantänsättning av personer utan symtom

Personer som tidigare satts i karantän utan att ha symtom har klartecken att gå till jobbet igen.

Antalet konstaterade fall av covid-19 i Kalmar län

25 personer. (2020-03-27)

För mer information, vänligen besök www.regionkalmar.se

Till toppen av sidan