Vården i Kalmar län

Så här söker du vård i sommar

Innehållet gäller Kalmar län

Om du blir sjuk eller är med om en olycka ska du få den hjälp du behöver. Ibland räcker det med egenvård i hemmet. Ring alltid innan du besöker vården.

1177 - råd om hälsa på webb och via telefon

Här på webbplatsen 1177.se finns information om hälsa och vård, kontaktuppgifter till vården, tips kring egenvård och personliga e-tjänster. 

Du som behöver ytterligare råd eller stöd kan ringa till 1177. Sjuksköterskorna som svara kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och vid behov hänvisa dig vidare till rätt vårdmottagning. När söktrycket är som störst under sommaren kan det periodvis bli längre svarstider.

Kontakta hälsocentralen eller primärvårdsjouren när egenvård inte räcker till

Vänd dig till din hälsocentral om du är sjuk, nedstämd eller har skadat dig. Kontaktuppgifter finns på 1177.se. Om du är turist i länet - ring 1177 för att få veta vilken hälsocentral du kan gå till.

På kvällar och helger kontaktar du istället närmaste primärvårdsjour:

  • För primärvårdsjourerna i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, ring 1177 för tidsbokning eller vidare hänvisning. 
  • För Borgholm primärvårdsjour: 0485 - 151 01
  • För Nybro primärvårdsjour: 0481 - 447 60
  • För Vimmerby primärvårdsjour: 0492 - 176 00

Öppet på länets hälsocentraler

Alla länets hälsocentraler har öppet i sommar, men både på hälsocentralerna och på sjukhusen kan annorlunda öppettider gälla. Under fliken Hitta vård kan du söka fram din mottagning och se gällande öppettider.

Under veckorna 26-31 har Borgholm hälsocentral utökat sina öppettider till att ha öppet mellan kl. 08.00 och 18.00 vardagar.

Akut vård och ambulans - sök till akutmottagning eller ring 112

Vid allvarlig akut sjukdom eller olycksfall som andningsbesvär, hjärtinfarkt eller stor blödning ska du söka vård på någon av länets akutmottagningar i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Vid livshotande tillstånd, ring nödnummer 112. 

Akut tandvård

Om du har tandvärk, skadat eller slagit ut en tand eller har andra akuta tandbesvär - ring någon av Folktandvårdens kliniker. Kontaktuppgifter hittar du på 1177.se. Folktandvårdens jour lördagar, söndagar och helgdagar 09.00-11.00 nås på följande nummer:

  • Länssjukhuset i Kalmar: 0480 - 817 50
  • Västerviks sjukhus: 0490 - 865 37
Till toppen av sidan