Vården i Kalmar län

Hbtq-diplomering i Region Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck har du rätt till ett bra bemötande inom sjukvården.

Region Kalmar län arbetar med intern hbtq-diplomering. Det innebär att personal får kunskap om hbtq-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande.

I arbetet med att bli diplomerad genomför personalen en utbildning och tar fram en plan för fortsatt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i vården. Målet är att du som patient ska känna dig välkommen och trygg med att kunna vara dig själv.

Hbtq-diplomerade enheter i Region Kalmar län

Familjecentraler

Psykiatriförvaltningen

Primärvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Till toppen av sidan