Vården i Kalmar län

Företagshälsovård

Innehållet gäller Kalmar län

Företagshälsovården hjälper många arbetsplatser att förbättra hälsan hos de anställda. Om du inte mår bra och tror att det beror på situationen på din arbetsplats kan du vända dig till din arbetsgivare.

Är din arbetsplats knuten till företagshälsovården kan du i vissa fall vända dig direkt till företagshälsovården, ibland till och med utan att din arbetsgivare behöver veta något.

Inom företagshälsovården arbetar sjuksköterskor, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och beteendevetare.

Till toppen av sidan