SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Färdtjänst - Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Färdtjänst - för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik.

Ansöka om färdtjänst i Kalmar län

I Kalmar län är det Kalmar länstrafik som prövar rätten till färdtjänst. Det gäller för dig som är folkbokförd i Kalmar län. Du kan ansöka om ett färdtjänsttillstånd via 1177.se eller via telefon.

Här kan du läsa mer om färdtjänst.

Här kan du ansöka om färdtjänsttillstånd via 1177.

Rätt till färdtjänst

Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut för olika personer beroende på funktionsnedsättning. Tillstånden formas efter just dina möjligheter.

Funktionsnedsättningen kan vara både fysiskt och psykiskt och det måste handla om en varaktig nedsättning, minst tre månader, för att berättigas färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är däremot inte en ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller istället för avsaknad av linjelagd kollektivtrafik.

Färdtjänstområde

Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service så som handel och frisör. Gäller inte för resor till och från sjukvård. Färdtjänsten innebär främst resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd. I Kalmar län ingår även resor som sträcker sig 4 mil från kommungränsen in i annan kommun. För längre resor gäller riksfärdtjänst.

Du kan resa dygnet runt men alla resor måste beställas i förväg via vår kundtjänst för Serviceresor.

Beställa färdtjänst

För att beställa färdtjänstresor behöver du ett tillstånd.

Telefonnummer: 010 - 21 21 021, menyval 1.

Telefontid: 08.00-16.30 på vardagar och 08.00-15.00 på helgen.

Om du behöver avbeställa eller få hjälp med en redan tidigare beställd resa utanför ordinarie telefontider ringer du journummer 010 - 21 21 020

Jourtid: 06.00-08.00 och 16.30-22.00 på vardagar, 15.00-22.00 på helgen.

Vad kostar färdtjänst

Kostnaden för en färdtjänstresa är densamma som avgiften för att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Vid beställning av resa samma dag kan det tillkomma en extra avgift motsvarande resa i en zon.

Till toppen av sidan