Så samarbetar vård och omsorg

Sällsynta diagnoser

Innehållet gäller Kalmar län

En sällsynt diagnos är när färre än en av 10 000 drabbas av en viss sjukdom. Personer som lever med sällsynta diagnoser har ofta många olika behov av vård och behandling. Det innebär ofta också snåriga vägar till en fungerande vård och vardag. Många upplever att det är svårt att hitta rätt vårdgivare med rätt kompetens. En del tycker att det krångligt med kommunens och försäkringskassans handläggningar och inte minst att koordinera de olika kontakterna. Men det finns hjälp och stöd att få.

Till toppen av sidan