KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Fri tandvård för barn och unga

Vid två, tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Nästan all tandvård är sedan avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården. Vissa regioner ger fri tandvård i ytterligare något år.

När barnet är ungefär två, tre år får ni komma till en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får du som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder.

Du kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till Folktandvården.

Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad av den tandläkare som har ansvar för alla patienter i det område du bor.

Hur ofta blir vi kallade?

Hur ofta barn och unga behöver gå till en tandvårdsmottagning varierar. Det beror på tandläkarens eller tandhygienistens bedömning av hur mycket tandvård som behövs.

I regel får du från och med den första januari det år du fyller 24, själv komma ihåg att beställa tid hos tandvården. Om regionen har förlängt den kostnadsfria vården med ytterligare något år får du kallelser som tidigare.

När den fria tandvården upphör kan du ha en överenskommelse med tandläkaren om att bli kallad regelbundet.

Sök efter tandvårdsmottagningar

Kalmar län

Välja tandvårdsmottagning i Kalmar län

Barn och ungdomar har du rätt till avgiftsfri, regelbunden tandvård till och med det år som man fyller 23 år. Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård som tandreglering om det bedöms nödvändigt.

Du kan välja tandläkare

Alla barn är från födseln listade på den Folktandvårdsklinik som ligger närmast folkbokföringsadressen. Folktandvården kallar alla barn 0-2 år. Från och med det år barnet fyller 3 år kan du som vårdnadshavare välja vilken Folktandvårdsklinik eller privat tandläkare som ska ta hand om barnets munhälsa. Gör du inget aktivt val kommer en kallelse från närmsta Folktandvårdsklinik.

Om du vill göra ett aktivt val – fyll i och skicka in en vårdvalsblankett, se nedan, eller kontakta den tandvårdsmottagning som du vill välja.

Via länkarna nedan hittar du de tandläkare och kliniker som är möjliga att välja bland när det handlar om tandvård för barn och unga i Kalmar län.

Kontaktuppgifter till tandläkare och kliniker

Blankett för val av tandläkare

Tandreglering är specialisttandvård

Man behöver inte betala för de flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist.

Ibland kan barnet behöva specialisttandvård. Ett vanligt exempel på specialisttandvård är att få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Om ni tillsammans med tandläkaren kommer fram till att det behövs en tandställning måste en specialisttandläkare göra en undersökning. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om tandregleringen blir kostnadsfri.

Ni har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett valet av tandläkare. Till specialisttandvård behövs oftast remiss.

Fråga tandläkaren

Om ni har frågor om tandvården och hur ofta besöken hos tandläkare eller tandhygienist bör ske, är det lättast att fråga tandläkaren. Om ni inte har någon tandläkare att prata med kan ni få hjälp hos folktandvården eller hos en privat tandläkare.

Till toppen av sidan