Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att välja vårdmottagning

Sök psykiatrisk vård i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland vet man inte riktigt hur man ska gå vidare, man kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns olika typer av hjälp att få.

Lätta psykiska problem

Vid psykisk ohälsa som sömnsvårigheter, ångest, depressioner eller sorgereaktioner ska man i första hand vända sig till sin hälsocentral/privata läkarmottagning för att få hjälp. Därifrån kan läkaren om det behövs hänvisa vidare till specialistpsykiatrin.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar 6-17 år vänder sig i första hand till barn- och ungdomshälsan, elevhälsan/skolhälsovården eller sin hälsocentral för att få hjälp.

Vuxna över 18 år

För den som är över 18 år är första steget att kontakta sin hälsocentral för att få hjälp.

Är du ung vuxen (mellan 18-25 år)?

Då kan du söka hjälp hos vår digitala mottagning för psykisk hälsa.

Ungdomsmottagning

Till länets ungdomsmottagningar kan ungdomar vända sig för att samtala kring relationer eller sin psykiska hälsa.

Allvarliga psykiska problem

Akuta psykiska problem

Specialistmottagning vid ätstörningar

Fråga om råd

Telefonjourer

Läs mer på 1177.se

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

Till toppen av sidan