Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Kalmar län

Vilken journalinformation kan jag läsa i e-tjänsten Journalen?

I Kalmar län kan du se journalinformation i e-tjänsten Journalen från och med 1 november 2016. Äldre journalinformation kan du som tidigare begära ut i pappersform, läs mer på sidan Din journal.

  • Du ser anteckningar som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus eller kontaktat vården på telefon. Journalen visar även uppmärksamhetssignaler som till exempel överkänslighet, dina bokade besök, läkemedel, diagnoser, flertalet provsvar och vaccinationer du har fått sedan lång tid.
  • Olika regioner i Sverige visar olika informationsmängder. Det innebär att det i Journalen kan finnas rubriker som är utan innehåll från din vård i Region Kalmar län. Ambitionen är att på sikt visa så mycket information som möjligt samt samma information i hela Sverige.
  • Information från de privata vårdgivare som har annat journalsystem än Region Kalmar län kan inte visas.
  • För patienter med skyddad identitet (sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring hos Skatteverket) visas ingen journalinformation.
Till toppen av sidan