1177 Vårdguiden på webben

Visa vårdmottagning på 1177.se

För att en mottagning ska kunna visas som ett kontaktkort på 1177.se måste den vara ansluten till katalogtjänsten HSA. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Det är bara mottagningar inom svensk vård eller omsorg som kan anslutas till HSA. Det kan prövas av ett särskilt råd, om det behövs.

I varje region finns det HSA-ansvariga som ser till att de mottagningar som är anslutna till regionen finns med i HSA-katalogen. De ser även till så att informationen om mottagningen är korrekt och uppdaterad.

Kalmar län

Mottagningar som drivs av Region Kalmar län

För mottagningar som drivs av Region Kalmar län är det Region Kalmar län som ansvarar för att mottagningen finns med i HSA, vilket är grundförutsättningen för att synas på 1177.se. Det gäller både vård- och tandvårdsmottagningar. HSA-administratörer finns i alla förvaltningar och är de som registrerar och uppdaterar kontaktuppgifter i HSA.

Om du representerar en mottagning som drivs av Region Kalmar län och behöver mer information om hur din mottagning kan synas på 1177.se ska du kontakta Region Kalmar läns HSA-förvaltning. 

Till toppen av sidan