Att söka stöd och hjälp

Söka vård vid psykisk ohälsa hos barn och unga i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Alla mår dåligt någon gång i livet. Det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre om du känner dig orolig, nedstämd eller stressad. Ibland kan det räcka att du tar hand om dig och din kropp. Det kan också vara så att du behöver prata med eller ta hjälp av någon för att må bättre igen.

Stöd för barn och unga
För barn och unga i Kalmar län finns stöd, råd och behandling att söka både hos Region Kalmar län och länets kommuner.

Vid nedstämdhet, oro, ilska, stress eller trötthet:

  • Barn- och ungdomshälsan erbjuder råd, stöd och kortare behandling till barn mellan 6–17 år. Sökorsak kan vara oro, ilska, stress eller nedstämdhet. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet. Mottagningar finns i Kalmar och Västervik och tar emot hela familjen tillsammans. Vid behov kan din vårdkontakt möta dig på din hälsocentral. Hitta din barn- och ungdomshälsa i KalmarHitta din barn- och undomshälsa i Västervik.
  • Ungdomsmottagningen behandlar barn och unga mellan 13-23 år. Hit vänder du dig om du har frågor om psykisk hälsa, sex och samlevnad, kroppsutveckling, och relationer. Tystnadsplikt gäller och dina föräldrar meddelas inte om att du varit här. Mottagningar finns i länets samtliga kommuner. Dessutom finns en digital ungdomsmottagning som du kan vända dig till oavsett var i länet du bor. Hitta din ungdomsmottagning.

Kommunerna erbjuder också stöd, råd och behandling genom elevhälsan i skolan eller kommunens socialtjänst. Kontaktuppgifter till elevhälsan och socialtjänsten finns på din kommuns webbplats.

Vid allvarlig psykisk ohälsa som depression, suicidala tankar eller andra stora svårigheter i vardagen:

Råd och stöd på chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Till toppen av sidan