LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad kan man göra åt Guillain-Barrés syndrom?

Fråga

Vad är Guillain-Barré? Hur yttrar den sig, och vad finns det för botemedel? Kan man skydda sig genom till exempel vaccination?

Svar

Guillain–Barrés syndrom är en ovanlig sjukdom som ger förlamningar. Förlamningarna sitter ofta i armar och ben, men kan även drabba resten av kroppen. Det börjar ofta med en svaghet i armar eller ben, och förvärras under några veckor. Därefter brukar det vända och de flesta blir friska, även om det kan ta månader.

Orsaker 

Orsakerna är inte helt klarlagda. Det kan vara en infektion, till exempel en vanlig förkylning, som får kroppens immunförsvar ur balans. Det gör att immunförsvaret angriper kroppens egna nervtrådar och nervceller. Infektionen har ofta redan gått över när förlamningarna börjar komma.

Tre av fyra som får Guillain–Barrés syndrom har haft en infektion innan. Ofta rör det sig om luftvägsinfektioner eller tarminfektioner.

Behandling

Behandlingen går främst ut på att förhindra komplikationer. Sjukdomen brukar läka ut av sig självt. Ibland kan läkarna överväga en slags rening av blodet för att minska antalet antikroppar, som är en del av immunförsvaret. Ibland ger läkarna en injektion med så kallat immunglobulin, för att stärka immunförsvaret. Dessa behandlingar ges tidigt i sjukdomsförloppet och pågår under några dagar. Alla behöver inte någon behandling.

Om förlamningen påverkar andningen kan respiratorbehandling behövas tills sjukdomen mildrats.

Smittar inte

Sjukdomen smittar inte och något vaccin finns inte. Det finns många olika infektioner som kan utlösa Guillain–Barrés syndrom, men risken att få sjukdomen är trots allt mycket liten. Guillain–Barrés syndrom brukar uppmärksammas mycket i media när någon känd person får den. Men det är bara cirka 100 personer per år i Sverige som insjuknar i Guillain–Barrés syndrom.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan