LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad är vaskulit?

Fråga

Jag har haft reumatoid artrit i drygt 26 år. För något år sedan blev jag mycket sjuk och fick diagnosen vaskulit. Jag åt Leukeran mot detta och blev bra igen. Vad är vaskulit?

Svar

Vaskulit betyder inflammation i blodkärl.

Det finns många olika typer av vaskulit och de flesta är ganska sällsynta tillstånd. Oftast orsakas sjukdomen av att antikroppar bildas mot kroppens egna celler. Precis som vid reumatoid artrit och många andra så kallade automimmuna sjukdomar. Denna sjukdomsgrupp utgör fortfarande till stor del en gåta för den medicinska vetenskapen.

Vilka symtom som uppträder vid vaskulit beror på vilket eller vilka blodkärl som är angripna. Det kan till exempel röra sig om njurarnas blodkärl eller ögonens. Då får man sviktande njurfunktion eller försämrad syn. De vaskuliter som syns drabbar huden och underliggande mjukdelar.

Inflammatoriska reaktioner har visat sig ligga bakom många olika tillstånd. Den mest framgångsrika behandling som vi har att erbjuda är kortison eller olika typer av cellhämmande läkemedel. Leukeran, som du nämner är ett sådant läkemedel. Dessa medel dämpar den inflammatoriska reaktionen i kroppens celler och kan på så sätt bota vaskuliten.

Tomas Fritz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan