Frågan om mobiltelefoner och hjärntumörer har varit aktuell under många år. I dagsläget finns det inte några vetenskapliga belägg för att användandet av mobiltelefon ökar risken för hjärntumörer.

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin hemsida:

”Det har genomförts omfattande forskning utan att några strålskyddsrelaterade hälsorisker med mobiltelefonanvändning har kunnat säkerställas. Incidenstrender för hjärntumörer ger inte något stöd för att mobilsamtal skulle öka risken för hjärntumör.”

Vidare skriver Strålsäkerhetsmyndigheten:

”Det finns dock en liten osäkerhet baserat på de biologiska effekter som observerats även på relativt svaga exponeringsnivåer. I första hand handlar det om oxidativ stress som upprepat observerats i djurstudier. Barn har inte använt mobiltelefon i samma omfattning som vuxna och därför är osäkerheten om möjliga långtidseffekter större för dem. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar därför försiktighet vid användning av mobiltelefon. Använd handsfree och håll ut mobilen från kroppen under samtal. Rekommendationen gäller särskilt för barn.” 

Tumörer kan utvecklas långsamt under loppet av flera årtionden. Men i dagsläget finns inget som talar för att mobiltelefoner ger hjärntumörer. Rädslan för mobiltelefoner verkar minska med åren, eftersom det är fler och fler som använder mobilen i vardagen.