Blodprov

Blodprov: HbA1c

Blodprov som visar halten av HbA1c i blodet är vanligt om du har diabetes. Då kan provet visa hur din behandling fungerar. Provet kallas ibland för långtidssocker och ger en bild av hur blodsockerhalten har varit under de senaste två till tre månaderna.

När behöver jag lämna provet?

Det är vanligt att du får lämna det här blodprovet om du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Du får då lämna blodprovet regelbundet för att kontrollera att behandlingen fungerar bra. Även barn som har diabetes kan få lämna provet.

HbA1c används också ofta vid en allmän kontroll av hälsan för att upptäcka diabetes tidigt.

Vad är HbA1c och var finns det?

HbA1c är en form av hemoglobin. Det är ett protein i blodet och ger blodet dess röda färg. Hemoglobin finns i de röda blodkropparna och transporterar syre från lungorna ut till kroppens organ.

HbA1c bildas när hemoglobin reagerar med blodsocker, det vill säga glukos.

HbA1c är ett blodprov som visar nivån av blodsocker under de senaste två till tre månaderna innan provtagningen. Provet kallas därför ibland för långtidssocker.

Hur tas provet?

Oftast tas ett blodprov med hjälp av en tunn nål som sticks in i en blodåder, en ven. Provet kan ibland också tas genom stick i fingret.

Provet kan tas när som helst på dygnet, utan några särskilda förberedelser.

När får jag svar?

Ibland analyseras provet på mottagningen, då får du svar direkt. Annars skickas provet till ett laboratorium där det analyseras. Då får du svaret inom ett par dagar.

Hur tolkas provsvaret?

Provet tas oftast för att följa upp en behandling av diabetes. Vilket värde som är bra för dig beror på din livssituation, ålder och om du har andra sjukdomar.

Resultatet för ett blodprov som visar HbA1c anges i millimol per mol, mmol/mol.

HbA1c bör vara som högst 52 mmol/mol om du behandlas för diabetes typ 1. Vid diabetes typ 2 bör HbA1c vara lägre.

HbA1c brukar vara högst 42 mmol/mol om du inte har diabetes och är under 50 år. HbA1c ökar något med åldern.

Om HbA1c är 48 mmol/mol eller högre vid mer än ett tillfälle kan det vara underlag för läkaren att ställa diagnosen diabetes typ 2. Detta gäller för personer över 18 år som inte är gravida.

Hos en del personer går det inte att mäta HbA1c. Det kan vara om du har en viss typ av blodsjukdom. Det kan också bero på små avvikelser i hemoglobinet. I vissa fall kan HbA1c inte mätas, men man kan också få ett oväntat högt eller oväntat lågt resultat. Ibland ger olika mätmetoder helt olika resultat. 

Höga värden, vad betyder det?

Ett högt värde tyder på att den genomsnittliga blodsockernivån har varit hög under de senaste två, kanske tre, månaderna före provtagningen.

Låga värden, vad betyder det?

Ett HbA1c-resultat omkring 25–30 mmol/mol talar för att du har en låg genomsnittlig blodsockernivå om du är frisk i övrigt.

Ett lågt värde eller ett oväntat lågt värde om du har diabetes kan också bero på att du har röda blodkroppar som går sönder lättare än andras. Hemoglobinet hinner då inte påverkas av blodsockret under tillräckligt lång tid.

Till toppen av sidan