Urinprov och avföringsprov

Avföringsprov: blod i avföringen, F-Hb

Provet F-Hb tas för att undersöka om du har blod i bajset. Det är vanligt att provet behövs för att ta reda på varför du har tarmbesvär eller blodbrist.

Oftast tas provet hemma och du lämnar eller skickar in det till ett laboratorium för analys.

Till toppen av sidan